...filozófiájuk lényege, hogy nem elég megszerezni az ügyfeleket, hanem segíteni kell őket abban, hogy minél tovább tudjanak sikeresen kereskedni, hiszen a cég az így generált forgalomból él.

Maradjon naprakészen hírlevelünk segítségével!

Lexikon beginning with F

Egy betüre kattintva arra az oldalra ugrik, ahol azzal a betüvel kezdődő kifejezések vannak listázva.
Fed - Federal Reserve

A United States Federal Reserve, az amerikai jegybank. A Federal Reserve tagognak kötelező a tagság a Federal Deposit Insurance Corporationben. Amerikában összesen 12 jegybankot különböztetünk meg, melyek mindegyike jegybanki funkciókat tölt be.

Federal Reserve System

Az Egyesült Államok központi bankrendszere.

Fedezet (Cover)

(1) Határidős devizakontraktust nyitva, devizakockázatot fedez. (2) A korábban eladott deviza vagy értékpapír visszavásárlásával lezár egy short pozíciót.

Fedezet (Cover)

(1) Határidős devizakontraktust nyitva, devizakockázatot fedez. (2) A korábban eladott deviza vagy értékpapír visszavásárlásával lezár egy short pozíciót.

Fedezet különbözet (Covered Margin)

Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti kamatkülönbözet a devizakockázat fedezésére szolgáló határidős devizaügylet költségének figyelembevétele után.

Fedezet különbözet (Covered Margin)

Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti kamatkülönbözet a devizakockázat fedezésére szolgáló határidős devizaügylet költségének figyelembevétele után.

Fedezetlen (Uncovered)

Nyitott pozíció.

Fedezetlen (Uncovered)

Nyitott pozíció.

Fedezett arbitrázs (Covered Arbitrage)

Két különböző devizában jegyzett pénzügyi instrumentum közötti arbitrázs, amelynél határidős devizapozícióval fedezik a devizakockázatot.

Fedezett pozíció (Hedged position)

Ugyanannak a devizának egy darab nyitott vételi pozíciója és egy darab nyitott eladási pozíciója.

Fej- váll alakzat (Head and Shoulders)

A technikai elemzők által használt, trendfordulót jelző alakzat. Az árfolyam egy ideig emelkedett (ez a bal váll), majd a profitkivét miatt csökkent vagy szinten maradt. Ezt követően az árfolyam meredeken emelkedett (fej), majd a profitkivét miatt a váll szintjéig zuhant vissza. Ekkor a mérsékelt emelkedés vagy oldalazás a közelgő nagy esést jelzi. A nyakvonal elesése eladási jelzés.

Felár (Agio)

Devizák értékkülönbözete. A készpénzre váltás, vagy gyenge deviza erős devizára váltásának százalékos költségét is jelentheti.

Felértékelés (Revaluation)

A devizaárfolyam hivatalos lépés következtében történő emelkedése.

Felértékelődés (Appreciation)

Piaci kereslet, nem pedig kormányzati beavatkozás hatására történő devizaerősödés.

Felértékelődés (Appreciation)

Piaci kereslet, nem pedig kormányzati beavatkozás hatására történő devizaerősödés.

fibonacci vonalak

Leonardo Fibonacci (1170-1250) olasz matematikus által készített számsor érdekessége, hogy az egymást követő számokat egymással elosztva, az aranymetszés értékéhez konvergáló számokat kapunk. Az ebből kalkulált százalékos értékeket használják a technikai elemzésben a korrekciók mértékének előrejelzésére.

Fill or Kill

Olyan megbízás, amely vagy haladéktalanul teljesül, vagy haladéktalanul törlõdik.

Fisher hatás (Fisher Effect)

A kamatlábak és az árfolyammozgások között fennálló kölcsönhatás, amely szerint ideális esetben a kamatkülönbséget az árfolyammozgások azonnal követik.

fiskális politika

Az állam költségvetési politikája, vagyis a bevételek (elsősorban adók) és a kiadások (állami beruházások) szabályozása, amellyel az egész nemzetgazdasági teljesítményre komoly hatással van.

Fizetési mérleg (Balance of Payments)

Egy ország adott idõszak alatt történõ gazdasági tranzakcióinak rendszeres feljegyzése. (1) A kifejezést gyakran használják: (i) „folyószámla” fizetési mérlegére; vagy (ii) a folyószámla és bizonyos hosszú távú tõkemozgások együttesére. (2) A külkereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg, a tõkeszámla és a láthatatlan tételek együttese, amelyek a fizetési mérleget adják ki. A tartósan deficites fizetési mérleg a tõkemozgások korlátozásához vagy a deviza leértékelõdéséhez vezethet.

Folyószámla (Current Account)

Az ország exportból és importból, illetve az olyan egyoldalú transzferekbõl, mint a segélyekbõl és egyéb viszonzatlan átutalásokból keletkezõ nemzetközi fizetéseinek nettó egyenlege. A tõkemûveleteket nem tartalmazza.

FOMC - Federal Open Commitee

A Fed nyíltpiaci bizottsága, amely a pénzkínálati célokat meghatározza, és az irányadó kamat segítségével megvalósítja azokat.

Fordítva jegyzett deviza (Reciprocal currency)

Olyan deviza, amit dollár/deviza formában jegyeznek a szokásos deviza/dollár forma helyett. A font a leggyakoribb példa erre.

Forex

A devizapiac gyakran használt neve.

Forex Club

A fõ pénzügyi központokban mûködõ csoportok, amelyek célja a devizakereskedõ dealerek oktatásának és egymás közötti érintkezésének elõsegítése az Association Cambiste International szervezet égisze alatt.

forró tőke

Azon befektetési tőke, amely elsősorban gyors haszonszerzés céljából nagyobb kockázatot vállal, de a veszélyek megjelenésével azonnal kivonásra kerül egy-egy területről.

forward ügyletek

A határidős üzletkötéseknek azon fajtája, amely az OTC, vagyis tőzsdén kívüli piacon kerül megkötésre.

Front Office

A dealer által végrehajtott tevékenység, normál kereskedési tevékenység.

Fundamentumok (Fundamentals)

A deviza relatív értékét alakító fõbb gazdasági tényezõk.

fundamentális elemzés

Elsődlegesen makrogazdasági eseményeket és várakozásokat figyelembe véve értékeli a helyzetet.

futures ügyletek

Valamely tőzsdén megkötött határidős üzlet.

FX

Devizakereskedés, vagy maga a devizapiac angol (illetve nemzetközileg is használt) rövidített elnevezése. (=Foreign Exchange)