Nem tudom eléggé megbecsülni és megköszönni azt a szakmai segítséget amit a Trading Room biztosít számomra.
Magabiztosabb döntések, több sikeres pozíciónyitás, magasabb profit.

Maradjon naprakészen hírlevelünk segítségével!

Lexikon beginning with K

Egy betüre kattintva arra az oldalra ugrik, ahol azzal a betüvel kezdődő kifejezések vannak listázva.
Kamatarbitrázs (Interest Arbitrage)

Azonnali vétellel és határidõs eladással történõ devizaváltás a magasabb kamathozamért. A kamatarbitrázs történhet befele, azaz külföldi devizából a hazaiba, illetve kifele, azaz a helyi devizából a külföldibe. Néha jobb eredményt lehet elérni határidõs eladás nélkül. Ebben az esetben az ügylet nem tekinthetõ teljes arbitrázsnak, mivel ha az árfolyam az arbitrazsõr ellen mozdul, a tranzakció veszteséges lehet.

Kamatparitás (Interest parity)

Két deviza akkor van kamatparitásban egymással, ha a kamatkülönbözetüket kiegyenlíti a határidõs árfolyamuk közötti különbség. Ha például az irányadó kamat Japánban 3%, Nagy-Britanniában pedig 6%, akkor a japán jen fonthoz viszonyított 3 százalékos határidõs prémiuma esetén beszélhetünk kamatparitásról.

Kamatswap (Interest rate Swaps)

Olyan ügylet, amelyben a kamatot lebegõrõl rögzítettre cserélik vagy fordítva. Az alapterméket nem cserélik el. A kamatból származó cash flow-t, legyen az kamatfizetés vagy kamatbevétel, cserélik ki.

Kamatswap (Interest rate Swaps)

Olyan ügylet, amelyben a kamatot lebegõrõl rögzítettre cserélik vagy fordítva. Az alapterméket nem cserélik el. A kamatból származó cash flow-t, legyen az kamatfizetés vagy kamatbevétel, cserélik ki.

kapitalizáció

Más néven piaci érték, azt mutatja meg, hogy az adott cég (vagy akár egész tőzsde) az éppen aktuális árfolyamokon számolva mennyit ér, ha minden részvényt figyelembe veszünk.

Kemény valuta (Hard Currency)

Széles körben kereskedett, és más valutákra (devizákra) egyszerûen váltható fõ valuta.

Kereskedhetõ mennyiség (Tradeable amount)

A legkisebb elfogadható tranzakció méret.

Kereskedési könyv (Book)

A dealer vagy a kereskedési pult által vezetett devizapozíciók összessége. Az aktívák és passzívák összessége. Ha a könyv átlagos futamideje rövidebb, mint az aktíváké, akkor azt mondjuk, hogy a bank short és nyitott könyvet vezet. A „passing the book” (könyv átadása) kifejezés azt jelenti, hogy a kereskedési nap zárásakor a bank pozícióival való kereskedést egy másik irodába továbbítják, például Londonból New Yorkba.

Keresztárfolyamok (Cross rates)

Két olyan deviza közötti árfolyam, amelyek egyike sem az amerikai dollár.

Keresztárfolyamok (Cross rates)

Két olyan deviza közötti árfolyam, amelyek egyike sem az amerikai dollár.

Keresztügylet (Cross Deal)

A bázisdevizán kívüli két devizát magában foglaló devizaügylet.

Kezdeti alapletét (Initial margin)

A devizakereskedõ által a meghatározott mennyiségû deviza vételéhez vagy eladásához szükséges alapletét.

Kiigazítás (Adjustment)

Hivatalos lépés fizetési egyensúlytalanság vagy a hivatalos devizaárfolyam korrigálására a belsõ gazdaságpolitika megváltoztatásával.

kincstárjegy

Az állam által kibocsátott, maximum 1 éves lejáratú értékpapír, mely lehet diszkont típusú, amikor a névérték alatti árfolyamon lehet megvásárolni, és lejáratkor a névértéket fizeti vissza, vagy pedig kamatozó típusú, amikor a futamidő végén a névértékre számított előre meghatározott kamatot fizet.

Kiszorítás (Squeeze)

A központi bank lépése a pénzkínálat csökkentésére a pénz árának (vagyis a kamatlábnak) az emelésére.

kitettség

A kockázat mérésének egy módja. Azt mutatja meg, hogy adott termékben, vagy devizában mekkora pozícióval rendelkezünk, vagyis az egységnyi árrelmozdulásra milyen mértékű tőke változással kell számolnunk.

kitörés

A technikai elemzés egyik alapvető kifejezése, melyet akkor használunk, ha egy fontosnak tekintett ellenállási, vagy alátámasztási szinten határozottan átlép az árfolyam.

Kiwi

Az új-zélandi dollár neve a kereskedõi zsargonban.

klíringház

A tőzsdékkel együttműködésben dolgozó intézmény, melynek feladata a pénzmozgások teljesítése, a letétek gyűjtése, a napi elszámolások végrehajtása. (=Elszámolóház)

Kockázatkezelés (Risk management)

Egy szervezet nyereségességét vagy mûködését fenyegetõ kockázatot azonosítása, elfogadása vagy csökkentése. Devizakereskedés esetén többek között az alábbiak figyelembe vételét jelenti: piaci, szuverenitási, ország-, leszállítási és hitelkockázat, illetve a másik fél kockázata.

Kockázatkezelés (Risk management)

Egy szervezet nyereségességét vagy mûködését fenyegetõ kockázatot azonosítása, elfogadása vagy csökkentése. Devizakereskedés esetén többek között az alábbiak figyelembe vételét jelenti: piaci, szuverenitási, ország-, leszállítási és hitelkockázat, illetve a másik fél kockázata.

Kockázatos pozíció (Risk Position)

Olyan eszköz vagy kötelezettség, amelynek értéke az árfolyam- vagy kamatváltozás hatására változhat.

Kockázatos pozíció (Risk Position)

Olyan eszköz vagy kötelezettség, amelynek értéke az árfolyam- vagy kamatváltozás hatására változhat.

Kontraktus (Contract)

Megállapodás adott mennyiségû deviza vagy opció adott hónapra történõ megvételére vagy eladására.

Konvertibilis deviza (Convertible currency)

Bármilyen devizára (és/vagy aranyra) szabadon, a központi bank különleges engedélye nélkül váltható deviza.

Konverziós arbitrázs (Conversion arbitrage)

Olyan tranzakció, amelyben a kereskedõ megvásárol egy pénzügyi instrumentumot, majd put (eladási) opciót vesz és call (vételi) opciót ad el a megvásárolt instrumentumra úgy, hogy mindkét opciónak ugyanaz a lehívási árfolyama és a lejárata.

Konverziós számla (Conversion Account)

Általános nyilvántartási számla egy adott devizában fennálló fedezetlen pozícióról. Az ilyen számlákat pozíciós számlának is nevezik.

Korai indikátorok (Leading Indicators)

A gazdasági növekedés és a teljes üzleti aktivitás változásait megelõzõ statisztikák, például a gyári rendelésállományok.

Korai indikátorok (Leading Indicators)

A gazdasági növekedés és a teljes üzleti aktivitás változásait megelõzõ statisztikák, például a gyári rendelésállományok.

Korrekció (Reaction)

Áremelkedés utáni árcsökkenés. Könyvelései: A leányvállalatok kimutatásainak lefordítására használt devizaárfolyamok változásának eredményeképpen a cég konszolidált jelentéseinek, a bevételnek és a könyv szerinti értéknek a potenciális változása.

Kétoldalú árjegyzés (Two Way Quotation)

Amikor egy dealer vételi és eladási árfolyamot is jegyez a devizatranzakciókhoz.

Kétszintû piac (Two Tier market)

Kettõs árfolyamrendszer, amelyben csak az egyik árfolyam van kitéve a piaci mozgásoknak, pl. Dél-Afrika.

Kétszintû piac (Two Tier market)

Kettõs árfolyamrendszer, amelyben csak az egyik árfolyam van kitéve a piaci mozgásoknak, pl. Dél-Afrika.

Kötelezettség (Liability)

A devizakereskedés kontextusában a le nem járt határidõs vagy azonnali tranzakció keretében a másik félnek történõ leszállítás kötelezettsége.

Kötelezettség (Liability)

A devizakereskedés kontextusában a le nem járt határidõs vagy azonnali tranzakció keretében a másik félnek történõ leszállítás kötelezettsége.

Kötési jegy (Deal Ticket)

A tranzakcióhoz kötõdõ információ rögzítésének elsõdleges módszere.

Központi bank (Central bank)

Az országok fõ szabályozó bankja. A központi bankok elsõdleges feladata általában a monetáris politika kidolgozása és végrehajtása.

Közvetlen árjegyzés (Direct quotation)

Rögzített mennyiségû külföldi deviza jegyzése változó mennyiségû hazai deviza ellenében.

Középárfolyam (Central Rate)

Az ECU-hoz viszonyított árfolyamok az EMS rendszerben. A devizák az adott sávban korlátozottan mozoghattak a középárfolyam körül.

Középárfolyam (Central Rate)

Az ECU-hoz viszonyított árfolyamok az EMS rendszerben. A devizák az adott sávban korlátozottan mozoghattak a középárfolyam körül.

Középárfolyam (Mid-price, middle rate)

Két árfolyam között középen levõ árfolyam, vagy az árjegyzõk által kínált vételi és eladási árak átlaga.